top of page

Услуги

03. Организација на настани

Дизајнирање и продажба на спортски настани

 • Иницијација

 • Избор на содржина

 • Буџетирање

 • Маркетинг

 • Планирање

 • Алтернативни стратегии

 • Анимација

 • Непосредно менаџирање на настан...

закажете термин...

Логистика на спортски настани

 • Планирање

 • Координација

 • Супервизија

 • Соработка

 • Преговарање

 • Акционо планирање

 • Анимација...

закажете термин...

 25 години акумулирано искуство

Спортски консалтинг и организација на спортски настани

 • Планирање и менаџирање на спортски настани, натпреварувања и манифестации

 • Логистика

 • Акционо планирање

 • Супервизија

 • Менаџирање на објекти за забава и спорт

bottom of page