© 2019 by ASK Feniks AMS

Ignjat Atanasovski 17 - Vero 4, lokal 3, 7000 Bitola, Macedonia

 • ASK Feniks AMS - Twitter
 • Feniks AMS-LinkedIn
 • Feniks AMS - Facebook

Услуги

02. Обуки

Спортска исхрана 

Основни принципи на исхрана и правилна исхрана на спортисти

Содржина на обуката:

 • Тренинг диета;

 • Најдобри фитнес продукти;

 • Спортски суплементи;

 • Нутритивна стратегија за натпревари;

 • Анатомија и физиологија на дигестивен систем;

 • Готвач за правилна и вкусна спортска исхрана...

Времетраење 70 часови

пријави се...

Спортски талент менаџмент

Развој и имплементација на спортски талент менаџмент систем

Содржина на обуката:

 • Улогата на талент менаџментот во подобрување на функционалноста на спортските организации;

 • Развивање на сопствен талент;

 • Аналитички опции во рамките на спортскиот талент менаџмент;

 • Препознавање и соодветен одговор...

Времетраење 80 часови

пријави се...

Скаутинг и Планирање

Скаутинг, планирање и креирање на циклуси

Содржина на обуката:

 • Планирање;

 • Прибирање на податоци;

 • Скаутинг сегменти;

 • Анализа и евалуација на перформанс;

 • Креирање и користење на споствени бази на податоци;

 • Креирање на стратегија...

Времетраење 80 часови

пријави се...

  21 година акумулирано искуство

Спортски консалтинг и обуки

Квалитетни програми за високостручни и наменски обуки, со современи методи и средства, кои овозможуваат подигнување на нивото на компетенции и непречен развој.

Ние сме целосно насочени кон нашите клиенти и инсистираме на квалитет, практичност и доследност. Сериозно сме посветени на сите клиенти и на секој наш клиент пооделно.