top of page

Услуги

02. Обуки

Спортска исхрана 

Основни принципи на исхрана и правилна исхрана на спортисти

Содржина на обуката:

 • Тренинг диета;

 • Најдобри фитнес продукти;

 • Спортски суплементи;

 • Нутритивна стратегија за натпревари;

 • Анатомија и физиологија на дигестивен систем;

 • Готвач за правилна и вкусна спортска исхрана...

Времетраење 70 часови

пријави се...

01.png

Индивидуален тренинг

Вистинскиот спорт не признава и не трпи импровизации!

Индивидуалното тренирање во секој спорт е неопходно во процесот на креирање на висококвалитетни спортисти.

Дали индивидуалните тренинзи се потребни за секого и во секое време?

Секако дека не!

Онаму каде што постои реална проценака дека може да биде подобрен перформансот на самиот спортист, тогаш се разбира дека индивидуалните тренинзи се неопходен и најефикасен начин за постигнување на поставената цел.

Индивидуалните тренинзи со младите спортисти треба да овозможат услови за правилна и напорна работа која скоро безусловно ќе доведе до успех во сениорскиот период од кариерата на спортистот.

Младите спортисти неопходно е да се усовршуваат и да помогнат во препознавањето на нивниот талент во морето на подеднакво добри спортисти.

Успехот на секој спортист поединечно, зависи од неговата беспрекорна техника, високофункционална моторика и избалансираната психичка подготвеност!

feniks-mk.com - individual training 1.jp

Спортски талент менаџмент

Развој и имплементација на спортски талент менаџмент систем

Содржина на обуката:

 • Улогата на талент менаџментот во подобрување на функционалноста на спортските организации;

 • Развивање на сопствен талент;

 • Аналитички опции во рамките на спортскиот талент менаџмент;

 • Препознавање и соодветен одговор...

Времетраење 80 часови

пријави се...

Sportski Talent Menadzment KORICA.jpg

Скаутинг и Планирање

Скаутинг, планирање и креирање на циклуси

Содржина на обуката:

 • Планирање;

 • Прибирање на податоци;

 • Скаутинг сегменти;

 • Анализа и евалуација на перформанс;

 • Креирање и користење на споствени бази на податоци;

 • Креирање на стратегија...

Времетраење 80 часови

пријави се...

Skauting.png
Planiranje i Skauting MK.jpg

 25 години акумулирано искуство

Спортски консалтинг и обуки

Квалитетни програми за високостручни и наменски обуки, со современи методи и средства, кои овозможуваат подигнување на нивото на компетенции и непречен развој.

Ние сме целосно насочени кон нашите клиенти и инсистираме на квалитет, практичност и доследност. Сериозно сме посветени на сите клиенти и на секој наш клиент пооделно.

bottom of page