top of page

АМС

Формирана во 1998 г.

Квалитетните програми за дополнителна едукација и високостручни и наменски обуки, како и методите и средствата за изведување на консултантскиот процес кои се во согласност со современите научни достигнувања, овозможуваат подигнување на нивото на компетенции кај нашите клиенти, како основа за непречен развој на спортските организации.

АМС спортски консалтинг

Нашата Визија

Наш  вистински предизвик е да останеме силна алка помеѓу потребите на нашите клиенти и правилното и успешно функционирање на спортските организации.

Нашата цел и мисија е да овозможиме високостручна и ефикасна консалтинг услуга, квалитетен тренинг процес и блиску до совршена организација на настани, кои во суштина ќе го олеснат функционирањето на нашите клиенти и истовремено ќе ги  поттикнат нивните интереси и способности.

Nikolce Kostovski.JPG

Николче Костовски

Талент менаџмент и спортска исхрана

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you. This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company.

 

Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

Email : nikolcekostovski@yahoo.com Tel: 00389 70 339 689

АМС - Тим

Веруваме во есенцијалноста на потребата од креирање на можности за соработка, меѓусебно помагање и подучување, меѓусебна доверба и доверување, за секој аспект од работата и живеењето, а во насока на континуирано напредување и усовршување на секој од нас поединечно.

( АМС - Агенција за спортски консалтинг)

Вредност 01.

Посветеност

Ние сме целосно насочени кон нашите клиенти и инсистираме на квалитет, практичност и доследност во спроведувањето на договореното.

Сериозно сме посветени на сите клиенти и на секој наш клиент пооделно.

Свесни сме за нашите досегашни постигнувања, но и за она што треба да го направиме за да влеземе во друштво на елитните спортски организации.

 

Гаранција дека ќе успееме во тоа се нашите целосно посветени консултанти и ментори.

bottom of page