Деловни сектори

Спортски консалтинг

Компетентни и ефикасни консалтинг услуги кои го помагаат работењето на нашите клиенти и истовремено ги поттикнуваат нивните интереси и способности...

Обуки

Квалитетни програми за високостручни и наменски обуки, со методи и средства кои се во согласност со современите научни достигнувања.

Целосно насочени кон нашите клиенти со инсистирање на квалитет, практичност и доследност...

Организација на настани

Компетентно дизајнирање, организација и логистичка поддршка на спортски настани во согласност со актуелни меѓународни критериуми и стандарди...

Спортска исхрана

Конкретно и практично дизајнирани режими на исхрана и наменски тренинг диети во насока на адаптирање на начинот на исхрана според актуелните потреби на спортистите...

Публикации

Феникс АМС 1998

© 2019 by ASK Feniks AMS

Ignjat Atanasovski 17 - Vero 4, lokal 3, 7000 Bitola, Macedonia

  • ASK Feniks AMS - Twitter
  • Feniks AMS-LinkedIn
  • Feniks AMS - Facebook